Четвер 28.09.2023   07:24                            
Вітаю Вас, Гість

Форма входу
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 43
Статистика
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика

Каталог статей

Головна » Статті » Документація бібліотеки » Нормативно - правова документація

Нормативно-правова база

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, затверджене наказом Міністерством освіти і науки від 14.05.1999р. №139

Положення про мережу освітняських бібліотек МОНУ та АПНУ, затверджене Спільним наказом МОНУ та АПНУ від 30.05.2003 №334/31

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991р. №1060-XII

Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття)

Указ Президента України Про Національну доктрину розвитку освіти 2002-2004 від 17.04.2002р. №347/2002

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 20121 року, схвалена Указом Президента України від 25.06.2013 №344/2013

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. №651 – XIV

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.02.1995р. № 32/95-ВР (зі змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 р. № 181 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання,придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів».( зі змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 781«Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів» 

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007р. № 22, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.05.2007р. за № 530/13797

Міждержавний стандарт гост 7.20-2000 «Бібліотечна статистика»

Інструкція про порядок доставки, комплектування та обліку навчальної літератури, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 15.06.1995р. № 119-217 - втратила чинність!!!

Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної і комунальної форм власності, затверджена наказом МОНУ від 2.12.2013 р. № 1686

Роз'яснення до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної і комунальної форм власності, затвердженої накозом МОНУ від 2.12.2013 р. № 1686

Лист Державного казначейства України «Про віднесення до бібліотечних фондів» від 22.09.2005р. №07-04/1827-7745

Лист Державного казначейства України «Про нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ» від 20.12.2005р. № 07-04/2362-11163

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001р. №142/181 (зі змінами та доповненнями) - втратила чинність!!!

Порядок списання об’єктів державної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. N 1314 


Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, затверджена спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.1997р. № 125/70

Акт списання вилучених документів з бібліотечного фонду, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 №818 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання"

 
Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів, затверджена наказом Міністерства культури і мистецтва України від 23.05.2005р. №152

Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998р. №90 (
у редакції та зі змінами, внесеними наказом від 05.10.2005р. №184) - втратила чинність!!!

Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996р. №116 (зі змінами та доповненнями)

Наказ "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек"

Постанова щодо виплати матеріальної допомоги працівникам державних і комунальних бібліотек

Лист МОіНУ № 1/12-5765 від 24.10.2011 "Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу"

Лист МОН № 1/9-249 від 09.04.2013 р. "Про проведення інвентаризації бібліотечних фондів"

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.04.2012р. № 1/9-259 «Про Єдину систему централізованого електронного обліку підручників»

Проект положення про бібліотеку ЗНЗ Переглянути

Лист МОНУ № 1/9-607 від 07.03.2014р.

КОНКУРС ПІДРУЧНИКІВ 2014-2015: Нормативно-правова база
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. N 629 «Деякі питання використання у 2015 році коштів, передбачених на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників»

Переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році

Наказ МОНУ від 29.09.2015 №983 Про видання підручників для учнів 4 та 7 класів ЗНЗ

Нормативно-правова база щодо проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек у 2015 році:
Наказ МОНУ № 931 від 12 серпня 2014 року Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек
Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затверджені наказом МОНУ від 16.06.2015р. №641
Лист ІМЗО від 07.09.2015р. №2.1/10-38
Додаток до Листа ІМЗО від 07.09.2015р. №2.1/10-38  Методичні рекомендації ІМЗО щодо проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби» (далі НП(С)БО121), затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1018/18313 (зі змінами), чинне з 01.01.2015 року . 
УВАГА! 1. Відповідно до п.5 розд.ІІ  НП(С)БО121 первісна вартість об'єкта ОЗ у разі придбання за плату складається, зокрема, з витрат на транспортування ОЗ. Оскільки об'єкт ОЗ (а отже і підручники згідно п. 3.2.2 розд. ІІ НП(С)БО121) оцінюється за первинною вартість (п.4 розд.ІІ НП(С)БО121) при оприбуткуванні підручників до вартості їх придбання необхідно додати ціну послуги доставки.
2. Відповідно до п. 11 розд.ІІ НП(С)БО121  зі змінами, внесеними Наказом МФО від 23.07.2015 № 664 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку" (п.3.1.)  з 04.09.2015 року підручники обліковуються в гривнях з копійками.

Нормативно-правові акти Мінкультури у сфері бібліотечної справи

ДКХПП Випуск 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 04.12.2004 №336 (зі змінами)

ДКХПП Випуск 81 "Культура та мистецтво", затверджено наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 №168

Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури зі змінами, затверджене наказом Міністерства культури та туризму України від 16.07.2007 №44

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти (п. 4 Нормативи інформаційного забезпечення)

Наказ МОНУ № 247 від 11 березня 2016 року "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека - 2017""

Наказ МОНУ № 155 від 23 травня 2016 року "Про затвердження номінацій та критерієв оцінювання Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека - 2017""

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 219-р «Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України»»

ЗУ Про внесення змін до деяких законів України щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників від 26.01.2016 № 940-VIII

Порядок забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками, затверджений наказом МОНмолодьспорту України від 14.12.2012 №1427

Методичні рекомендації МОНУ про викладання навчальних предметів у ЗНЗ (2016-2017 н.р.)
 
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2016/2017 навчальному році
 
Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і у старшій школах у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2016/2017 навчальному році

Перелік навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин у 2016/2017 навчальному році


Наказ МОНУ №1205 від 06.12.2010 Про затвердженя типових штатних нормативів ЗНЗ

Наказ МНС України №1398 від 12.12.12 Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек
Методичні рекомендації НБУ ім. В.І. Вернацького щодо санітарно-гігієнічної обробки документів, каталогів та засобів їх зберігання

Добріка нормативно-правових актів у сфері бібліотечної справи
Категорія: Нормативно - правова документація | Додав: Admin (27.01.2017)
Переглядів: 508 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Укркосметика
Партнери

Copyright MyCorp © 2023